TIN TỨC

Tìm hiểu thêm về thông tin để tăng doang thu
từ hỗ trợ CDN

Tạo dịch vụ tăng tốc website

Tạo dịch vụ tăng tốc website

1. Truy cập vào website chính thức của VNCDN tại https://portal.vncdn.vn/

wa04

2. Chọn Đăng nhập Portal > Portal Đăng nhập

wa1

 

 

 

 

 

3. Chọn Create Website Acceleration

wa02

 

4. Khai báo URL site cần tăng tốc và URL, IP nguồn chứa website > Save

wa03

5. Tạo cname và trỏ tên miền về địa chỉ cdn: edge.vncdn.vnBạn cần tư vấn, hỗ trợ ? – Gọi ngay 0919.768.789

Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí